Dvojviklan na Poledních kamanech

dvojviklannapolednchkamanech.jpg

Je prakticky na cestě (žluté) těsně před odbočkou na vrchol. Naprosto nenápadná složenina šutrů

Album vytvořeno v laboratořích DogaSOFTu